Afrika zachrání rodinu!

27. 12. 2015 6:08
Rubrika: Homilie

Mám rád obraz malíře jménem Bartolomé Esteban Murillo. Dílo nese název Svatá Rodina s ptáčkem.[1]Je to velmi pozoruhodné dílo! Malý Ježíšek si tam hraje s ptáčkem a s pejskem. Maria i Josef jsou tam vymalováni jako lidé velmi krásní a moudří. Z obrazu přímo dýchá pokoj a klid.

Dnes slavíme svátek Svaté Rodiny. Je to krásný svátek. Zvláště v tento den jsme vybídnuti, abychom se nechali inspirovat Svatou Rodinou – tedy Kristem, Pannou Marií a svatým Josefem.

Dá-li Pán, tak papež František oslaví příští rok v prosinci 80. narozeniny. V poslední době se hodně věnoval tématu rodiny. Věnoval mu řadu svých promluv. Uvedu názvy aspoň některých:

„Rodina dnes potřebuje ochranu“[2], „Navrátit vážnost manželství a rodině“[3], „Výchova v rodině – páteř lidskosti“[4], „Radost žít v rodině“[5], „Modlitba rodiny“[6], „Rodina má zdomácnit svět“[7], „Rodina má prorocký rozměr“[8], „Děti jsou radostí rodiny i společnosti“[9].

Při jedné generální audienci pronesl papež František katechezi s názvem „Když otcové nejsou dětem nablízku“[10]. Dovolte, abych ocitoval alespoň něco z papežovy řeči:

Ještě jako biskup Buenos Aires jsem si všiml, že dnešní děti se někdy cítí jako sirotci, a často jsem se tatínků ptal, zda si hrají se svými dětmi, zda mají odvahu a lásku ztrácet čas s dětmi. Odpověď byla ve většině případů ošklivá: „Já přece nemohu, mám tolik práce…“ Takovému vyrůstajícímu dítěti otec chyběl, nehrál si s ním, neztrácel s ním čas.

Chtěl bych během této společné reflexe o rodině říci všem křesťanským komunitám, že musíme být pozornější. Absence otcovské postavy v životě maličkých a dětí způsobuje mezery a rány, které mohou být i závažné. Deviace dětí a dospívajících lze skutečně v mnoha případech vysvětlit tímto nedostatkem, touto nouzí o příklady a spolehlivé průvodce jejich každodenním životem, nedostatkem blízkosti, nedostatkem otcovské lásky. Dojem mnoha mladých, že jsou sirotky, je hlubší, než si myslíme.

Tolik papež František.

Asi víte, že v tomto roce proběhla v Římě synoda o rodině. Zúčastnili se jí zástupci z celého světa. Debatovalo se – jak jinak – o rodině.

Zajímavé bylo vystoupení kardinála Roberta Saraha na synodě o rodině. Pan kardinál Robert Sarah, rodák z Guineye, nyní působí jako prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti.

Kardinál Sarah prohlásil, že jsme se ocitli mezi generovou ideologií a Islámským státem. Doslova pan kardinál řekl: Z těchto dvou radikalizací vznikají dvě hlavní hrozby pro rodinu: její subjektivistický rozpad na sekularizovaném Západě prostřednictvím rychlého a snadného rozvodu, potratu, homosexuálních svazků, eutanazie atd.[…] Na druhé straně pseudo-rodina ideologizovaného islámu, který legitimizuje polygamii, podřízenost žen, sexuální otroctví, manželství dětí, atd. […] Některé náznaky nám umožňují vytušit stejný démonický původ těchto dvou hnutí.[11]

Tyto dva extrémy podle kardinála Saraha vyžadují všeobecnou a totalitní nadvládu, jsou silně netolerantní, ničí rodinu, společnost a Církev a jsou otevřeně nenávistné vůči křesťanství. […] To, čím byl ve 20. století nacismus, fašismus a komunismus, tím jsou dnes západní homosexuální a potratové ideologie a islámský fanatismus. […] Musíme neohroženě hlásat pravdu, Boží plán, kterým je monogamie v manželské lásce otevřené životu.[12]

Při jiné příležitosti kardinál Sarah řekl: Bude to Afrika, a tudíž Církev, kdo zachrání rodinu.[13]

V létě tohoto roku vyšel v jednom časopise zajímavý článek s názvem Osm hrozeb pro manželství a co s nimi můžeme dělat.[14]

Autoři, členové organizace Human Life International, říkají, že instituce manželství je nyní terčem nejzuřivějšího útoku v lidských dějinách. Mezi osmi hrozbami manželství figuruje mimo jiné materialismus, manželství osob různého vyznání a beznaděj ohledně budoucnosti. Autoři píší: Mnoho lidí se bojí mít děti, protože budoucnost jim připadá velice nejistá. U kořene tohoto strachu je nedostatek důvěry v Boží prozřetelnost.[15]

Rád bych uzavřel slovy papeže Františka. Ten letos v závěru své cesty na Kubu a do Spojených států amerických řekl: Každý den ve všech koutech planety se Církev raduje spolu s Pánem za dar početného zástupu rodin, které i v nejtěžších zkouškách ctí sliby a střeží víru… [16]

 

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Bartolom%C3%A9_Esteban_Murillo [27. 12. 2015].

[2] Res Claritatis MONITOR. Publicistický čtrnáctideník, vydává Res Claritatis, Praha. 1. 2. 2015, s. 4-5.

[3] Tamtéž, 10. 5. 2015, s. 4-6.

[4] Tamtéž, 7. 6. 2015, s. 4-5.

[5] Tamtéž, 19. 7. 2015, s. 4-5.

[6] Tamtéž, 13. 9. 2015, s. 4-5.

[7] Tamtéž, 27. 9. 2015, s. 4-5.

[8] Tamtéž, 11. 10. 2015, s. 4-5.

[9] Tamtéž, 1. 3. 2015, s. 5-6.

[10] Tamtéž, 15. 2. 2015, s. 4-5.

[11] Tentýž. In: Res Claritatis MONITOR. Publicistický čtrnáctideník, vydává Res Claritatis, Praha. 8. 11. 2015, s. 13.

[12] Tentýž. In: Res Claritatis MONITOR. Publicistický čtrnáctideník, vydává Res Claritatis, Praha. 8. 11. 2015, s. 13-14.

[13] Tamtéž, 11. 10. 2015, s. 2.

[14] BARREIRO Ignacio & WEST Peter. Osm hrozeb pro manželství a co s nimi můžeme dělat. In: Res Claritatis MONITOR. Publicistický čtrnáctideník, vydává Res Claritatis, Praha. 16. 8. 2015, prázdninová příloha, s. I-IV.

[15] Titíž. In: Res Claritatis MONITOR. Publicistický čtrnáctideník, vydává Res Claritatis, Praha. 16. 8. 2015, prázdninová příloha, s. II.

[16] Res Claritatis MONITOR. Publicistický čtrnáctideník, vydává Res Claritatis, Praha. 11. 10. 2015, s. 2.

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio