Odpustky – co to je? Jak je získat?

19. 1. 2016 14:15
Rubrika: Homilie

Prožil jsem teď Bohem požehnaný týden na Svatém Hostýně a zúčastnil se tam duchovních cvičení, nebo-li exercicií. Tyto exercicie vedl pan kardinál Vlk. Exercicie jsou pro mne vždy nejkrásnějším týdnem v roce. Týden ticha a modlitby.

Ale chci hovořit o jiné věci: Víte, že papež František vyhlásil mimořádný Rok Božího milosrdenství. Na mnoha místech světa byly otevřeny Svaté brány. Ano, také v olomoucké katedrále sv. Václava či v bazilice na Sv. Hostýně. Teď v neděli, dá-li Pán, bude otevřena třetí (a poslední) Svatá brána na území naší olomoucké arcidiecéze. Má jít o Svatou bránu na Velehradě, v bazilice.

Mezi věřícími je řada otázek: Proč Svaté brány? Co získáme tím, když Svatou bránou projdeme? Apod.

Poněvadž jsme omezeni časem, pokusím se hovořit v této promluvě pouze o tom nejzákladnějším.

Každý z nás je hříšník. Děláme hříchy. No není nic nového, že? To je známá věc. Dobře.

Katechismus dále říká, že za každý spáchaný hřích zasluhujeme trest. Za každý spáchaný hřích zasluhujeme trest!

Jdeme dál… Jak známo: Hříchy jsou nám odpouštěny ve svaté zpovědi. Kdo se vyzpovídá, je bez hříchů.

Ale i když jsem byl u zpovědi, tresty za hříchy mi zůstávají! Jak se jich můžu zbavit? K tomu slouží odpustky. Odpustky slouží ke smazání trestů za hříchy.

Toužíme-li po dokonalosti, po svatosti, tak přicházíme často ke svaté zpovědi. A nejen to. Spolu s tím máme často usilovat o získání odpustků.

Dovolím si malou odbočku: odpustky mohu já, Petr Souček, získat pro Petra Součka, anebo pro duše, které se nachází v očistci. Nemohu, já (Petr Souček) získat odpustky pro pana kostelníka, ani pro pana starostu, ani pro pana prezidenta. Pouze pro sebe, nebo pro duše v očistci.

Vrátím se zpět k předešlému. Tedy: Ve zpovědi se nám odpouští hříchy. Odpustky slouží ke smazání trestů za hříchy.

Dnes se nebudu věnovat tomu: jak se správně zpovídat? Chci se zaměřit na to: jak můžeme získávat odpustky?

Odpustky získáte pro sebe či pro duše v očistci tak, že splníte přesně dané úkoly, určené papežem. Jaké úkoly? Ano, to je důležitá otázka.

Dovolte malou odbočku: Jsou dva druhy odpustků. Odpustky částečné a odpustky plnomocné. Když já, Petr Souček, získám částečné odpustky, tak se mi umaže část mých trestů. Když já, Petr Souček, získám odpustky plnomocné, tak se mi smažou veškeré tresty, které mám. Získat plnomocné odpustky je tedy výhodnější. Dnes chci proto hovořit pouze o odpustcích plnomocných.

Odpustek je schopen získat ten, kdo byl pokřtěn, […][a] je ve stavu milosti [tedy bez těžkého hříchu] alespoň na konci předepsaných úkonů.[1]

K nabytí odpustku je nezbytné: mít alespoň obecný úmysl jej získat; vykonat vše, co se požaduje, a to ve stanovené době a způsobem určeným podle ustanovení odpustku.[2]

Plnomocný odpustek lze získat pouze jednou za den. Částečný odpustek je však možno získat vícekrát v jednom dni.[3]

K získání plnomocného odpustku je nutné – kromě vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, a to i v lehkém – vykonat skutek, na nějž je odpustek vázán, a splnit další tři podmínky: vykonat svatou zpověď,[4]přistoupit ke svatému přijímání a pomodlit se na úmysl papeže Otče náš + modlitbu Zdrávas, Maria.[5]

Na základě jedné svaté zpovědi lze získat více plnomocných odpustků.[6] To znamená, že není třeba chodit ke zpovědi každý den, kdy chcete odpustky získat; když si např. dnes zajdete ke svaté zpovědi, můžete takto získávat odpustky po dobu 14 dní; přitom platí, že ten, kdo chce získávat odpustky, nesmí mít na duši těžký hřích.

[…] na základě jednoho svatého přijímání a jedné modlitby na úmysl […] [papeže] lze nabýt pouze jednoho plnomocného odpustku.[7]

Uvedeme si praktický příklad:

Já, Petr Souček, jsem (věřím) získal plnomocné odpustky v pátek 15. ledna 2016, protože:

-          jsem měl v ten den touhu nemít zalíbení v žádném hříchu (ani v lehkém) – to jsem vyjádřil vlastními slovy: „Pane, chci být Tvým knězem svatým a nechci se už nikdy dopustit žádného hříchu! Amen!“

-          vykonal jsem skutek, na nějž je odpustek vázán: zúčastnil jsem se duchovních cvičení (exercicií) o délce alespoň tři dny[8]

-          a splnil jsem další 3 podmínky:

  1. byl jsem u svaté zpovědi (ve čtvrtek 14. ledna 2016),
  2. byl jsem u svatého přijímání (v pátek 15. ledna),
  3. pomodlil jsem se na úmysl papeže Františka modlitby Otče náš + Zdrávas, Maria (v pátek 15. ledna).

Včera byla sobota 16. 1. Mohl jsem získat plnomocné odpustky znovu? Určitě ano! A věřím, že jsem je skutečně získal. Jak? Splnil jsem podmínky dané papežem:

-          včera večer jsem znovu vyjádřil svou touhu nemít zalíbení v žádném hříchu (ani v lehkém) – a to slovy: „Pane, chci být Tvým knězem svatým a nechci se už nikdy dopustit žádného hříchu! Amen!“

-          vykonal jsem jeden ze skutků, na nějž je odpustek vázán: včera večer jsem si vzal do ruky Bibli a víc jak půl hodiny jsem ji četl (jako duchovní četbu)

  1. u svaté zpovědi jsem byl ve čtvrtek, nejsem ve stavu těžkého hříchu,
  2. ke svatému přijímání jsem přistoupil včera při mši svaté ve Vážanech,
  3. včera večer jsem se pomodlil na úmysl papeže Františka modlitbu Otče náš + Zdrávas, Maria.

Stejně tak můžu získat plnomocné odpustky – pro sebe – dnes, v neděli 17. 1.

Možná si kladete otázku: Jaké jiné jsou ty skutky, na které jsou plnomocné odpustky vázány. Dal jsem Vám příklad s účastí na exerciciích a s četbou Bible, která trvala aspoň půl hodiny.

Další příklady (z knihy „Enchiridion odpustků“), která o odpustcích pojednává:

Uděluje se plnomocný odpustek věřícímu, který vykoná návštěvu Nejsvětější svátosti a adoruje před ní alespoň půl hodiny…[9]

Uděluje se plnomocný odpustek věřícímu, který: se zbožně pomodlí růženec, a to v kostele či v kapli, v rodině, v řeholní komunitě, v asociaci věřících a obecně tehdy, když se více věřících shromáždí za nějakým čestným účelem[10]

Vidíte, že plnomocné odpustky lze získávat prakticky každý den…

-          Protože číst Bibli 30 minut – to lze dělat denně.

-          Anebo navštívit kostel a adorovat Eucharistii 30 minut – i to lze dělat každý den.

-          Podobně: zajít do kostela a pomodlit se tam růženec (např. s věřícími přede mší svatou) – to je možné dělat rovněž denně.

Není to kázání na Vás moc náročné? Nebojte, dostanete ho, dá-li Pán, vytištěné – domů – abyste se k němu mohli vrátit. Na závěr pár zajímavostí…

Uděluje se plnomocný odpustek věřícímu, který při slavení velikonoční vigilie nebo o výročím dni svého křtu obnovuje jakoukoli právoplatně schválenou formou křestní sliby.[11]

Vidíte, proč je dobré znát datum svého křtu?

Uděluje se plnomocný odpustek věřícímu, který přistupuje poprvé ke stolu Páně, nebo je zbožně přítomen prvnímu svatému přijímání jiných věřících…[12]

Tak, je čas říct „Amen!“ – o odpustcích spojených s Rokem Božího milosrdenství zase, dá-li Pán, jindy. Chtěl jsem Vám v první řadě osvětlit problém trestů za hříchy, otázku odpustků a také: jak lze odpustky získat – nejen v Roce Božího milosrdenství.

 

[1] Enchiridion odpustků. Předpisy a ustanovení o odpustcích. Matice cyrilometodějská s. r. o. : Olomouc 2000, s. 16 [P 17, § 1].

[2] Tamtéž, s. 17 [P 17, § 2].

[3] Tamtéž, s. 17 [P 18, § 1].

[4] Tamtéž, s. 17 [P 20, § 1].

[5] Srov. tamtéž, s. 18 [P 20, § 5].

[6] Srov. tamtéž, s. 17 [P 20, § 2].

[7] Enchiridion odpustků. Předpisy a ustanovení o odpustcích. Matice cyrilometodějská s. r. o. : Olomouc 2000, s. 17 [P 20, § 2].

[8] Srov. tamtéž, s. 41 [10, § 1].

[9] Tamtéž, s. 38 [7, § 1].

[10] Tamtéž, s. 46 [17, § 1].

[11] Tamtéž, s. 57 [28, § 1].

[12] Tamtéž, s. 40 [8, § 1].

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio