15. 2. 2015 4:16
Rubrika: Homilie

Jako malý chlapec jsem viděl film Juda Ben Hur. Ten snímek mne tehdy uchvátil. Film o době Ježíše Krista, pojednávající o poměrech Římské říše… Silně se mi vryly do paměti také pasáže, které divákovi přibližovaly hrůzu nemoci jménem malomocenství. V…


11. 1. 2015 6:40
Rubrika: Homilie

Mám krásný zážitek z Vánoc v Polešovicích, při posledním žehnání vína, na svátek sv. apoštola Jana. Při tom obřadu žehnání vína se čte vždy nějaký úryvek z Bible. A letos jsme tam četli tu pasáž z Matoušova evangelia, ze sedmé kapitoly, verše 1-11.…


7. 1. 2015 16:20
Rubrika: Homilie

Světcem dneška je sv. španělský kněz Rajmund z Peñafortu. Roku 1222 sestavil stanovy pro nově založený řád, jehož posláním bylo vykupovat křesťany z muslimského zajetí.[1]Aby urychlil obrácení Židů a Maurů ve Španělsku, založil sv. Rajmund mnoho…


1. 1. 2015 7:02
Rubrika: Homilie

Jestliže jsme 25. prosince oslavovali Kristovy narozeniny, tak si dnes - v závěru vánočního osmidenní - připomínáme Ženu, která Ježíše přivedla na svět. Kristus vyšel od Otce a přioděl se šatem našeho lidství.[1] To se stalo díky Panně Marii. Svatý…


8. 12. 2014 0:22
Rubrika: Homilie

Čtu v současné době knihu Maria, nedostižná Panna a svatá Bohorodička. Autorem je jezuitský kněz, sv. Petr Kanisius. Žil v 16. stol. Je to zajímavé čtení jak po stránce duchovní, tak literární. Dovolte tři myšlenky k Panně Marii: Sv. Petr Kanisius…


29. 8. 2014 22:35
Rubrika: Homilie

Věřím, že každý z Vás má tu zkušenost, že jste se modlili k Bohu, prosili za něco - a Bůh Vám to splnil. Člověk pak má často radost, že ho Pán vyslyšel. Snad potom i víra takového člověka aspoň trochu poporoste. Jak tomu asi bylo v životě kněze,…


4. 1. 2014 21:05
Rubrika: Homilie

Když se Lucii narodil bratříček, začala naléhat na rodiče, aby ji s miminkem nechali samotnou. Rodiče se báli, že jako snad všechny čtyřleté děti může na bratříčka žárlit a že by mu mohla ublížit. Pro jistotu jí to nedovolili. Ale nezdálo se, že by…


30. 8. 2013 16:58
Rubrika: Homilie

Bohatý, mocný Peršan se jednou procházel se svým sluhou po zahradě svého domu. Tu začne sluha naříkat, že právě uviděl smrt a ta že mu hrozila. Úpěnlivě prosí sluha svého pána, aby mu dal svého nejrychlejšího oře, aby se mohl co nejrychleji vydat na…


7. 7. 2013 0:01
Rubrika: Homilie

Dnes si máme říci něco málo o svatém Pavlovi a o jeho teologii - tzn. o tom, jak sv. Pavel učil o Bohu, jak o něm psal a kázal. Připomeňme, že sv. Pavel se narodil na území dnešního Turecka, ve městě Tarsus. Tarsus existuje do dneška, je to město na…


3. 2. 2013 0:01
Rubrika: Homilie

Před časem proběhla ve Francii anketa na téma: „Jaká kniha Vás v životě nejvíce zasáhla?“ Na prvním místě se umístnila Bible. Druhé místo obsadila kniha Malý princ od francouzského spisovatele Antoine de Saint-Exupéryho. Na bronzové příčce se…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio