Odpustky II. část

24. 1. 2016 0:01
Rubrika: Homilie

Moc mne potěšil Váš zájem o to mít knihu „Enchiridion odpustků“, o které jsem hovořil minulou neděli. Ta knížka hezky popisuje vše, co se k odpustkům váže. Komu z Vás se od minulé neděle podařilo získat plnomocné odpustky? Gratuluji!

Minulou neděli jsme si tedy řekli základní věci o odpustcích.

Zopakujme si v kostce: Že každý z nás je hříšník. A že za každý spáchaný hřích zasluhujeme trest. Hříchy jsou nám odpouštěny ve svaté zpovědi. Kdo se vyzpovídá, je bez hříchů. Ale i když jsem byl u zpovědi, tresty za hříchy mi zůstávají! Jak se jich můžu zbavit? K tomu slouží odpustky. Odpustky slouží ke smazání trestů za hříchy.

Odpustky může získat každý z nás – sám pro sebe, anebo pro duše, které se nachází v očistci. Odpustky jsou částečné a plnomocné.

Dnes bych rád pohovořil o plnomocných odpustcích v tomto Roce Božího milosrdenství. A konkrétně: o odpustcích spojených s projitím Svatou branou.

Konkrétně: Co musím udělat já, Petr Souček, abych dnes (v neděli 24. 1. 2016) získal plnomocné odpustky v souvislosti s projitím Svatou bránou?

Musím mít samozřejmě touhu odpustky získat. To je jasná věc.

Jdeme dále…

-          musím mít dnes touhu: nemít zalíbení v žádném hříchu (ani v lehkém) – to mohu vyjádřit např. slovy: „Pane, chci být Tvým knězem svatým a nechci se už nikdy dopustit žádného hříchu! Amen!“

-          musím dnes muset vykonat skutek, na nějž je odpustek vázán: tedy - zajet do olomoucké katedrály sv. Václava, nebo na Sv. Hostýn či na Velehrad, do baziliky; musím tam fyzicky projít určeným vchodem – Svatou bránou – má to být projev mé hluboké touhy po skutečné změně života (odvrácení od hříchů); přitom se mám zamyslet nad Božím milosrdenstvím a vyznat víru modlitbou Věřím v Boha

-          k tomu musím splnit další 3 podmínky:

  1. zajít si ke svaté zpovědi (to jsem udělal teď ve čtvrtek 21. ledna 2016) – přitom dnes nesmím být ve stavu těžkého hříchu – což Bohu díky nejsem,
  2. musím jít dnes ke svatému přijímání,
  3. musím se dnes pomodlit na úmysl papeže Františka modlitby Otče náš + Zdrávas, Maria.

Nakonec se musím rozhodnout, komu ony plnomocné odpustky věnuji: buď si je mohu nechat pro sebe, nebo je mohu věnovat nějaké duši v očistci – a konkrétně: např. někomu ze zemřelých příbuzných.

Pokud se rozhodnu nechat si odpustky pro sebe, budou mi smazány tresty za všechny mé hříchy.

Jestliže se rozhodnu věnovat je některé z duší v očistci, umožním tím té jedné duši přechod z očistce rovnou do nebe.

Dovolte takovou poznámku pod čarou: Víte, plnomocný odpustek je dar, závislý na Bohu. A my nikdy nevíme, jak to vlastně Bůh bude vidět. Co když na mne bude vidět nějakou překážku k získání odpustku? Např. má touha nemít zalíbení v žádném hříchu – ta touha má být skutečná, ryzí. Když nebude ryzí, nebudeme moci získat odpustky.

Ale vraťme se ještě k těm Svatým branám…

Kdybyste jeli do Olomouce, do katedrály: víte, který vstup do katedrály je brán jako Svatá brána? Jde o levý vchod. Stejně tak na Sv. Hostýně: je to levý boční vchod do baziliky. Jak to bude na Velehradě – to nevím, poněvadž Svatá brána tam má být otevřena až dnes dopoledne.

Někteří jste se mne ptali: Kdy bude možné těmi Svatými branami procházet? Každý den! Každý den – až do neděle 20. 11. 2016 – v ten den totiž končí Rok Božího milosrdenství.

Všechny tři chrámy: jak olomoucká katedrála, tak svatohostýnská či velehradská bazilika bývají otevřeny od rána až do večera. Přesné časy zjistíte na internetu.

Tedy: způsobem, jakým jsme si popsali, můžete udělat spoustu dobra…

Už dnes odpoledne takto můžete získat plnomocné odpustky na Velehradě – odpustky např. pro sebe. Někdo pojedete zítra z práce – vezmete to autem přes Velehrad – a můžete získat odpustky např. pro Vaši zemřelou babičku. V úterý se znovu stavíte na Velehrad a pokusíte se získat odpustky pro Vašeho zesnulého dědečka. Ve středu další cesta na Velehrad a odpustky např. pro Vaši zemřelou kamarádku, atd.

A tady bych Vás chtěl velmi povzbudit: abyste se snažili získávat plnomocné odpustky denně! Každý den. A především: pro duše v očistci. Občas samozřejmě také pro sebe:o)

Časté získávání odpustků nás může cele proměnit!

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio